Επιχειρήσεις

Μεγάλη η άνοδος στα κέρδη προ φόρων της Space Hellas


Κέρδη 10,8% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas, για το 2018 και ανήλθε στα €66,1 εκ., έναντι € 59,7 εκ. το 2017.

Ειδικότερα, η Space Hellas συνεχίζοντας σταθερά την αναπτυξιακή πορεία που καταγράφει επί σειρά ετών, δημιούργησε τις προϋποθέσεις επίτευξης νέου ιστορικού εσόδων, ξεπερνώντας σημαντικά τις αρχικές προβλέψεις, προερχόμενων κυρίως από έργα και συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν σε € 15,9 εκ. το 2018 έναντι € 14,2 εκ. το 2017, αύξηση που αποτυπώθηκε και στο EBITDA το οποίο έκλεισε σε € 5,9 εκ. το 2018 έναντι € 4,8 εκ. το 2017. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 26% και ανήλθαν σε € 2.081 χιλ. το 2018 έναντι € 1.652 χιλ. το 2017 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε € 1.218 χιλ. το 2018 έναντι € 1.114 χιλ. το 2017.

Μεγάλη είναι και η δημιουργία θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 3,8 εκ., οι οποίες προσαυξημένες κατά € 3,1 εκ., μέσω δανεισμού, διοχετεύτηκαν τόσο σε επενδύσεις του ομίλου ύψους €1,4 εκ. όσο και στην ενίσχυση της ρευστότητας, απαραίτητη για υποστήριξη των επενδυτικών πλάνων.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 62,8 εκ. το 2018 έναντι € 56,6 εκ. το 2017, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,5 εκ. το 2018 έναντι € 3,6 εκ. το 2017. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2018 ανήλθαν σε € 1,532 χιλ. έναντι € 1.257 χιλ. το 2017 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2018 ανήλθαν σε € 984 χιλ. έναντι € 1,006 χιλ. το 2017.

Για το 2019 η εταιρεία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, συνεχίζει να επενδύει στο χώρο των συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας, ενώ μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η συνεισφορά στον εταιρικό κύκλο εργασιών από τα έργα του δημοσίου και από τις διεθνείς αγορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.