Επιχειρήσεις

Με ποσοστό 95,03% στην ΓΕ Δημητρίου η Quest


Η Εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι με βάση την υπ΄ αρ. 146/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η από 31/03/2021 αίτηση της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/2021, περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4738/ 2020) επικυρώθηκε η από 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της «Γ.Ε. Δημητρίου» και των πιστωτών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest ενημερώθηκε για τη συγκληθείσα, στις 18/7/2022, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γ.Ε. Δημητρίου», σε εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και για τις αποφάσεις αυτής. Βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» περί της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Γ.Ε. Δημητρίου» περιορίσθηκε μέχρι το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16).

Κατόπιν αυτών και σε συνέχεια της από 18/7/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest που αποφάσισε τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γ.Ε. Δημητρίου» με ποσό έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000,00), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης, η Quest γνωστοποιεί ότι την 25 Αυγούστου 2022 κατέβαλε ποσό ύψους € 4.789.760,84 και το ποσοστό που θα κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα ανέλθει σε 95,03%.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, μέχρι το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16), η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει, αφού προσκληθεί από την «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» να ασκήσει επιπλέον αδιάθετα δικαιώματα προτίμησης, ενδεχόμενη συμπληρωματική χρηματική καταβολή, καθώς και το τελικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Quest