Χρηστικά

Με κούρεμα αρχικής οφειλής η νέα ρύθμιση 120 δόσεων


Αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια –Προϋπόθεση να πληρώνονται οι τρέχουσες υποχρεώσεις

Ευνοϊκότερη για τους οφειλέτες θα είναι η νέα ρύθμιση 120 δόσεων που βρίσκεται στα σκαριά, με προοπτική να τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου: Πέραν της διαγραφής τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων θα περιλαμβάνει και κούρεμα της βασικής αρχικής οφειλής.

Ετσι, όποιος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία, θα μπορεί να τα διακανονίσει, αναλαμβάνοντας να πληρώσει τελικά ποσό πολύ μικρότερο από την τρέχουσα οφειλή.

Στα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας-Ανάπτυξης και Εργασίας- Κοινωνικής Ασφάλισης συζητούνται πολλά εναλλακτικά σενάρια διατάξεων, προκειμένου η νέα ρύθμιση να είναι αποτελεσματική και να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους «κόκκινους» οφειλέτες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να είναι συνεπείς στην πληρωμή δόσεων.

Στόχος είναι να διευκολυνθούν όσοι δεν μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό - συμπεριλαμβανομένων μισθωτών, συνταξιούχων και βιώσιμων επιχειρήσεων που δεν πληρούσαν την προϋπόθεση του εξωδικαστικού για τουλάχιστον μία κερδοφόρο χρήση την τελευταία τριετία.

Τι διαγράφεται

Στο βασικό σενάριο που είναι υπό συζήτηση, προβλέπεται ότι από τα χρέη που θα εντάσσονται στη νέα ρύθμιση 120 δόσεων:

  1.  Θα μπορεί να διαγραφεί έως και 25% των αρχικών οφειλών («κεφαλαίου»), βάσει κριτηρίων που θα αφορούν  τα περιουσιακά στοιχεία, τα εισοδήματα και την εν γένει οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη
  2. Θα διαγράφεται έως και το 85% των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (τόκων, προστίμων, τελών κλπ).

 Σύμφωνα με πληροφορίες,  εξετάζεται το ενδεχόμενο να διαμορφωθούν τελικά δύο διαφορετικά συστήματα ρύθμισης, ένα για χρέη προς την εφορία και άλλο για οφειλές προς ασφαλιστικά Ταμεία. Εκτιμάται ότι αυτό θα έδινε μεγαλύτερη ευελιξία στις φορολογικές αρχές και στον ΕΦΚΑ.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Εν πάση περιπτώσει, όποια λύση κι αν επιλεγεί τελικά, το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Θα λαμβάνονται δηλαδή υπόψη το εισόδημα και η περιουσία του οφειλέτη, προκειμένου να κριθεί αν πρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση για να μπορέσει να πληρώσει το χρέος του.

Επιπλέον, θα απαιτείται να είναι οι οφειλέτες συνεπείς στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία ή να τις έχουν ρυθμίσει με βάση την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης δεν θα ξεπερνά τα 50 ευρώ.

Διαβάστε επίσης