Ελλάδα

Με 92 σύγχρονα αστικά λεωφορεία εξοπλίζεται ο ΟΑΣΑ


Την ένταξη της πράξης «Προµήθεια νέων οχηµάτων ΟΑΣΑ» στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής» του ΕΠ «Αττική 2014-2020», ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Συγκεκριμένα, η πράξης, ύψους 29,96 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού από τον ΟΑΣΑ, ο οποίος εκτιμάται στις αρχές του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα 92 νέα λεωφορεία θα είναι χαµηλού δαπέδου, σύγχρονης αισθητικής εµφάνισης και κατασκευής, µε υψηλό βαθµό άνεσης και ασφάλειας στους επιβάτες, έχοντας το µικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, σύµφωνα µε τους όρους της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

Σχετικά με το είδος και την τεχνολογία των οχηµάτων, η προµήθεια αφορά:

  • Είκοσι οχήµατα µε κινητήρα diesel, 12µετρα, τεχνολογίας ΕURO VI.
  • Εξήντα οχήµατα µε κινητήρα diesel, 18µετρα (αρθρωτά), τεχνολογίας ΕURO VI.
  • Δώδεκα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τεχνολογίας ΕURO VI, χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας που να διαθέτουν αυτονοµία κίνησης, µικρού µεγέθους, καθώς και συνοδευτικό εξοπλισµό και υποδοµές που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους.