Ενέργεια

Με 73,5 εκατ. πέρασαν στα χέρια της Motor Oil οι IBG, CPB Asset Management και Laiki Factors


Την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω της οποίας η θυγατρική της IREON INVESTMENTS LTD απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο τριών εταιριών, γνωστοποίησε η Motor Oil.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η IREON INVESTMENTS LTD εξαγόρασε:

  • Ποσοστό 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Investment Bank of Greece S.A.)
  • Ποσοστό 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της CPB Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και
  • Ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Factors and Forfaiters Α.Ε. Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων.

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 73,5 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μπορεί να μειωθεί κατόπιν τελικής εκκαθάρισης μετά από σχετικό έλεγχο.