Επιχειρήσεις

Με 32,2% στον «Νηρέα» η Τρ. Πειραιώς


Με 32,2% στον «Νηρέα» η Τρ. Πειραιώς

Η Τρ. Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών «Νηρεύς», κατέχοντας άμεσα  το 32,23% των μετοχών της, μετά την απόκτηση και του ποσοστού που κατείχε η «Πειραιώς Leasing».

Όπως ανακοινώθηκε, η Πειραιώς Leasing μεταβίβασε στη μητρική τράπεζα πακέτο 22.584.160 μετοχών του «Νηρέα», που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 7,68%.

Η τράπεζα κατείχε ήδη περίπου 72,2 εκατ. μετοχές «Νηρέα» (ποσοστό 24,6%).

Επισημαίνεται ότι η εισηγμένη εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών βρίσκεται ήδη σε διαδικασία συγχώνευσης-απορρόφησης, που συναρτάται με την υλοποίηση σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

Διαβάστε επίσης