Επιχειρήσεις

Lloyds: Τα Εμιράτα θα τρέξουν 30% το 2016


Ενδιαφέρον και στα Ισλαμικά προϊόντα ασφάλισης -τακαφούλ

Ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και 30% θα γράψουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο 2016 σε ό,τι αφορά την παραγωγή ασφαλίστρων, συνολικά δηλώνει ο Πρόεδρος των Lloyds John Nelson.

To γραφείο των Lloyds στο Ντουμπάϊ το οποίο ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2015 έγραψε 91 εκατ. δολάρια ασφάλιστρα το 2015. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2015 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφτασε τα 200 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Lloyds, τα Εμιράτα αποτελούν πρότυπο μοντέλο σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην επιχειρηματική κοινότητα παρά την ασάφεια που κυριαρχεί στην παγκόσμια οικονομία.

Η πλατφόρμα των Lloyds στο Ντουμπάϊ εστιάζει στην ενέργεια, στην πολιτική, στο εμπόριο, και στους κινδύνους των αεροσκαφών.

Ενδιαφέρον εκδηλώνεται και στα προϊόντα τακαφούλ σύμφωνα με τον Ισλαμικό Νόμο και τις Ισλαμικές Ασφαλίσεις.