Χρηστικά

Λήγουν οι προθεσμίες για το πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ


Μόνον λίγες μέρες περιθώριο έχουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν σε δύο από τις βασικές δράσεις του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-7».

Ειδικότερα, στις 10 και στις 17 Ιουλίου αντίστοιχα λήγουν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ένταξης στις δράσεις "Ερευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις" και "Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς".

Για τις άλλες δύο δράσεις ("Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων" και "Σφραγίδα Αριστείας") η προθεσμία λήγει στις 27 Νοεμβρίου.

Οι 4 δράσεις είναι προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ και καλύπτουν όλη την Ελλάδα. Τα κριτήρια ένταξης και η χρηματοδότηση ορίζονται ως εξής:

• Στην "Έρευνα και Ανάπτυξη" η χρηματοδότηση φθάνει τις 800.000 ευρώ. Μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη ετήσια διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη Μικρομεσαία επιχείρηση), είτε Ομάδες Επιχειρήσεων, στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

• Στις Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς δίνονται έως 2 εκατ. ευρώ. Εντάσσονται συμπράξεις  επιχειρήσεων (που έχουν κατ’ ελάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση) με ερευνητικούς οργανισμούς. Κύριοι αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις. Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό.

• Στην "Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων" πορβλέπεται χρηματοδότηση έως 2 εκατ. ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοιείναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία κλεισμένη πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση.

• Στη "Σφραγίδα Αριστείας" (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις ο προϋπολογισμός εξαρτάται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας». Συγκεκριμένα δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Πρέπει να σημειωθεί  ότι όσον αφορά τη χρηματοδότηση ανά Περιφέρεια λαμβάνεται υπόψη που εδρεύει η επιχείρηση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις