Χρηστικά

Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για χρηματοδότηση ΜμΕ στην Κεντρ. Μακεδονία


Αύριο, Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00 είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Κουπόνια Τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Τα παραπάνω ανακοίνωσε η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όπως τονίσθηκε στη χθεσινή ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσαν για τη Δράση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ και ο Σύνδεσμος Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος-ΣΕΠΒΕ.