Χρηστικά

«Λεπίδι» στις μειώσεις ενοικίων του Μαΐου (η απόφαση και η λίστα)


Μόνο 116 ΚΑΔ θα έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώσουν ενοίκιο για τον μήνα Μάιο

Σε μόνο 116 ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων περιορίζεται το ευεργέτημα να μην πληρώσουν το ενοίκιο του μηνός Μαΐου, όπως προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Aπόστολου Βεσυρόπουλου, που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για την απόφαση Α.1114/2021 που αναφέρεται στον προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την πληρωμή του ενοικίου για τον μήνα Μάιο είναι ελάχιστος σε σχέση με τους ΚΑΔ των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων για τους προηγούμενους μήνες που ξεπερνούσαν τους 500.

Στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που εκμισθώσουν τα ακίνητά τους σε επιχειρηματίες που εντάσσονται στους 116 ΚΑΔ, θα δοθεί αποζημίωση ύψους 80% επί του ονομαστικού ενοικίου.

Ειδικότερα, η απόφαση του κ. Βεσυρόπουλου προβλέπει ότι ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, ήτοι επιχείρησης η οποία την 4η Ιανουαρίου 2021 έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021.

Ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - υποκατάστημα].

Επίσης, για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι ΚΑΔ λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.

Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας (25 Μαΐου 2021). Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και 25 Μαΐου 2021.

Η λίστα με τους 116 ΚΑΔ που απαλλάσσονται

από το ενοίκιο του Μαΐου

 • 01.49.19.02    Εκτροφή γουνοφόρων Ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
 • 01.49.3    Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
 • 14.20    Κατασκευή γούνινων ειδών
 • 15.11    Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
 • 33.16    Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
 • 46.42.11.27    Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
 • 46.42.11.40    Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
 • 46.42.11.29    Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
 • 46.42.11.58    Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
 • 46.90.10.06    Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
 • 47.19    Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)
 • 47.41    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.42    Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.43    Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.51    Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.52    Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τΖαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.53    Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.54    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριΖών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)
 • 47.59    Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01) και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)
 • 47.61    Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.62.63    Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών (ΚΑΔ 47.62.63.18)
 • 47.63    Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.64    Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.65    Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.71    Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.72    Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.75    Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεΖομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
 • 47.76    Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79)
 • 47.77    Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • 47.78    Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)
 • 47.79    Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
 • 47.99    Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85)
 • 49.31    Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
 • 49.39    Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
 • 50.10    Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • 50.30    Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
 • 51.10    Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
 • 51.21    Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
 • 52.21.29.02    Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
 • 52.21.29.03    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
 • 52.21.29.04    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
 • 52.21.29.05    Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
 • 52.22    Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
 • 52.23    Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
 • 55.10    Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 55.20    Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 55.30    Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • 55.90.13    Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
 • 55.90.19    Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
 • 56.10    Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 • 56.21    Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.29    Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεΖαρίες (56.29.20.01)
 • 56.30    Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • 59.13.11.02    Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
 • 59.14    Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 • 61.90.10.07    Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
 • 74.20    Φωτογραφικές δραστηριότητες
 • 74.30    Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
 • 77.11    Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 77.21    Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)
 • 77.22    Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
 • 77.29    Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, εκτός από Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κ.λπ.) ή παραϊατρικού εξοπλισμού (77.29.19.02)
 • 77.34    Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 • 77.35    Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
 • 77.39.13    Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
 • 77.39.19.03    Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 • 79.11    Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • 79.12    Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 • 79.90.32    Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
 • 79.90.39    Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
 • 82.30    Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.10    Προσχολική εκπαίδευση
 • 85.51    Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • 85.52    Πολιτιστική εκπαίδευση
 • 85.53    Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
 • 85.59    Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
 • 86.90.13.02    Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
 • 86.90.19.03    Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
 • 88.10.11    Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
 • 88.10.12    Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
 • 88.91    Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ'οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)
 • 90.01    Τέχνες του θεάματος
 • 90.02    Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 • 90.03.11.04    Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
 • 90.03.11.07    Υπηρεσίες μουσουργού
 • 90.03.11.17    Υπηρεσίες χορογράφου
 • 90.03.11.18    Υπηρεσίες χορωδού
 • 90.04    Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 • 91.01    Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
 • 91.02    Δραστηριότητες μουσείων
 • 91.03    Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
 • 91.04    Δραστηριότητες βοτανικών και Ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
 • 92.00    Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
 • 93.11    Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης
 • 93.12    Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
 • 93.13    Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 • 93.19    Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων Ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
 • 93.21    Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • 93.29    Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94.99.16    Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
 • 96.02.13.01    Υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας
 • 96.02.13.02    Υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής)
 • 96.02.13.03    Υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού
 • 96.02.19    Άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού
 • 96.02.20    Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων
 • 96.04    Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
 • 96.09.11.03    Υπηρεσίες μεταφοράς Ζώων συντροφιάς
 • 96.09.11.04    Υπηρεσίες φιλοξενίας Ζώων συντροφιάς
 • 96.09.19.06    Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
 • 96.09.19.08    Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
 • 96.09.19.09    Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάΖ)
 • 96.09.19.12    Υπηρεσίες ιερόδουλου
 • 96.09.19.16    Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
 • 96.09.19.17    Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
 •      Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
 •      Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης