Επιχειρήσεις

Lavipharm: Στο εξωτερικό το 1/3 του τζίρου


Βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις επέτυχε στο α΄εξάμηνο η φαρμακευτική εταιρεία Lavipharm, που ηγείται ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου έρευνας, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων με έντονη διεθνή δραστηριότητα.
Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 16,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,4% σε σχέση με το περυσινό πρωτο εξάμηνο. Πάνω από το 1/3 του συνολικού τζίρου  αντιπροσωπεύουν οι διεθνείς δύο διαδερμικών συστημάτων της Lavipharm στη διεθνή αγορά.

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις παρουσιάζονται επιβαρυμένες με rebates και clawbacks ποσού 1,1 εκατ. ευρώ,λόγω της εκ του νόμου αλλαγής της λογιστικής τους απεικόνισης. Χωρίς  αυτό το ποσό διαμορφώθηκαν σε 17,2 εκατ. 

Το EBITDA διατηρήθηκε στα ίδια περσινά επίπεδα, φθάνοντας τα Ευρώ 2,8 εκατ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων Ευρώ 1,23 εκατ. (έναντι 1,16 εκατ. το 2018). 

Τα καθαρά κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι 0,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Διαβάστε επίσης