Επιχειρήσεις

Lamda: Ζημίες 55,2 εκατ. 9μηνο λόγω δαπανών στο Ελληνικό


Τα εμπορικά κέντρα που κατέχει κι διαχειρίζεται ο όμιλος Lamda Development, απέφεραν αυξημένη λειτουργική κερδοφορία. Ομως η εισηγμένη εταιρεία εμφάνισε ζημίες 55,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, λόγω των έκτακτων δαπανών για την  υλοποίηση του project στο Ελληνικό.

Εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (36,7 εκατ. ευρώ) και των  σχετικών χρηματοοικονομικών εξόδων (€27,6 εκ),
τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος 9,2 εκατ. (έναντι κερδών €238,9 εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021).

Επισημαίνεται ότι τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2022 περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση (α) ποσού € 21,3 εκ. από επανεκτίμηση της αξίας των Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων του Ομίλου (β) ποσού €10,5 εκατ. από επανεκτίμηση της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που ανήκουν στη θυγατρική εταιρεία "Ελληνικό".

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του Εννεαμήνου 2022, αυξήθηκαν 43% έναντι του 2021 και ανήλθαν σε 39,6 εκατ. ευρώ

Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω (α) της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων και (β) της ενοποίησης για περίοδο σχεδόν 2 μηνών (από την 06.08.2022) του νεοαποκτηθέντος εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens (θετική συνεισφορά €1,3 εκ στα κέρδη EBITDA).

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Εννεάμηνο 2022 αυξήθηκαν 50% έναντι του 2021 στα €46,8 εκ. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Εννεάμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω (α) της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών και (β) της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%) των καταστηματαρχών/μισθωτών για το σύνολο της περιόδου του Α’ Εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Lamda