Επιχειρήσεις

Lamda: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου Lamda Development, που άντλησε 650 εκατ. ευρώ από τους μετόχους της και από την αγορά, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την πρώτη φάση του project αξιοποίησης του Ελληνικού.

Η ΑΜΚ καλύφθηκε κατά 1,1 φορές, καθώς πολλοί μέτοχοι εγγράφηκαν για πρόσθετες μετοχές, πέραν εκείνων που αντιστοιχούσαν σε άσκηση δικαιωμάτων.

Με άσκηση δικαιώματος προτίμησης εισφέρθηκαν στην ΑΜΚ 644,4 εκατ. ευρώ. Από προεγγραφές για πρόσθετες μετοχές  προήλθαν τα υπόλοιπα 5,6 εκατ. ευρώ.

Εκδόθηκαν 97.014.940 νέες μετοχές, με τις οποίες ο συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρείας αυξάνεται σε 176.736.715.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Lamda Development για την πλήρη κάλυψη των €650 εκατ., ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεγαλύτερης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μη τραπεζικού ιδρύματος, που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κάθε μέτοχό μας ξεχωριστά που πίστεψε σε εμάς και στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού. Αυτή η εμπιστοσύνη μεταφράστηκε σε υπερκάλυψη της ΑΜΚ κατά €58 εκατ. οδηγώντας σε προσφορά επενδυτικών κεφαλαίων ύψους €708 εκατ.Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τη Lamda Development, καθώς η Εταιρία, με τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, αποκτά πλέον κεφαλαιοποίηση και καθαρή αξία ενεργητικού άνω του €1 δισ.»

 

Διαβάστε επίσης