Επιχειρήσεις

Lamda: 49,9 εκατ. ευρώ τα ετήσια κέρδη 2019


Σε 49,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2019, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη της Lamda Development, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ το 2018 - μεταβολή που οφείλεται κυρίως στις βελτιωμένες αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων.

Τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development, The MallAthens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos παρουσίασαν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τους (EBITDA). Συγκεκριμένα, το EBITDA του 2019 ανήλθε σε 64,3 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% σε σχέση με το 2018.

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου, προ αποτιμήσεων και εξόδων του έργου του Ελληνικού, ανήλθαν σε 50,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 7,9%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές από τις αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους, το συνολικό EBITDA ανήλθε σε 115,9 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης