Επιχειρήσεις

Lamda Development: Άλμα 121% στα EBITDA το εννεάμηνο


Nέο ιστορικό ρεκόρ για εμπορικά κέντρα και μαρίνες

Αυξημένα κατά 121% έναντι του 2022 ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) στα 77 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε στο εννεάμηνο του 2023 η Lamda Development σε επίπεδο Ομίλου.

Για τα εμπορικά της κέντρα ανακοίνωσε νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA προ αποτιμήσεων 62 εκατ.ευρώ σε εννεάμηνη βάση, αυξημένη κατά 28% έναντι του 2022.

Για τις Μαρίνες ανακοίνωσε επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA 14 εκατ.ευρώ σε εννεάμηνη Βάση, αυξημένη κατά 7% έναντι του 2022.

Για το έργο του Ελληνικού ανακοίνωσε μεταξύ άλλων συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων 241 εκατ. ευρώ (448 εκατ.ευρώ από την έναρξη του έργου), μηδενικό τραπεζικό δανεισμό για το Επίσης ανακοίνωσε σύνολο εσόδων το Εννεάμηνο 2023 σε 107 εκατ. ευρώ και επιτάχυνση ρυθμών υλοποίησης έργων υποδομών και οικιστικών αναπτύξεων. Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έργου του Ελληνικού, όπως επισημαίνεται, το Εννεάμηνο 2023, ο κύριος παράγοντας της αισθητής βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα της Lamda, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο 2023 παρουσίασαν ζημία 6,1 εκατ.ευρώ έναντι ζημίας 55,2 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο 2022. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με το έργο στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση 32,8 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο 2023 έναντι 27,7 εκατ.ευρώ το εννεάμηνο 2022).

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ετικέτες Lamda