Αγορές

Κυριακίδης: Αγορά ιδίων μετοχών


H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 25.01.2016 αγοράστηκαν 1.677 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης  2,3330 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 3.935,74 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.