Οικονομία

Ξεκινά η δράση του Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων


Την Παρασκευή 21 Ιουνίου συνεδρίασε η Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ) στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, δρομολογώντας τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου θεσμού και τη στελέχωσή του. Το Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων ενεργοποιεί το αμέσως επόμενο διάστημα τη δημόσια παρουσία και δράση του, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας από την οποία θα παρέχεται οργανωμένη πληροφόρηση και συμβουλές σε κάθε επιχείρηση και στην οποία θα αναρτηθούν οι πρώτες προκηρύξεις για τη στελέχωσή της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη χάραξη της στρατηγικής και την ταυτότητα του νέου θεσμού, που έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό θεσμικό κενό, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σύγχρονους όρους. Ο νέος αυτός θεσμός θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε φυσικά και ψηφιακά σημεία επαφής, σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων: σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται υποστήριξη για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, σε δυναμικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ανερχόμενες αγορές, σε startups.

Η διαδικασία της στελέχωσης του Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων θα υποστηριχθεί από την υπό διαμόρφωση ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα περιλαμβάνει υποδομή μητρώου συνεργατών, από το οποίο θα γίνεται η επιλογή των πιο κατάλληλων στελεχών.

Το Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων θα αξιοποιήσει στο έπακρο τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν τα Επιμελητήρια της χώρας, το ΕΚΤ ως κεντρική υποδομή στη διάχυση της γνώσης και τη δικτύωση του ερευνητικού και παραγωγικού συστήματος, καθώς και τα Ινστιτούτα ΙΜΕ και ΙΝΕΜΥ που διαθέτουν στοιχεία και επεξεργασμένες προτάσεις για τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων. Με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της Επιτελικής Δομής και με τη συμβολή των νέων στελεχών του Δικτύου, το επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πληροφορούνται για όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις και να αναζητούν συμβουλές για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.