Πολιτική

Κρατική χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ για τα κόμματα


To ποσό 15 εκατ. ευρώ καταβάλλεται στα κόμματα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Αλέξανδρου Χαρίτση , το οποίο και κατανέμεται: τα 12,5 εκατ. ευρώ από την τακτική κρατική χρηματοδότηση και τα 2,5 εκατ. ευρώ ως  χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους, ύψους στα δικαιούχα κόμματα.

Αναλυτικότερα, με την υπ΄ αριθμ. 15425/2019 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κατανέμονται από την τακτική κρατική χρηματοδότηση 12,5 εκ. ευρώ και από την κρατική χρηματοδότηση 2,5 εκ. ευρώ για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους στα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ΄ αριθμ. 51776/23-12-2013 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών έχει ανασταλεί κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «Λαϊκός Σύνδεσμος –Χρυσή Αυγή» λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας που υπάρχει.

Η κατανομή των πoσών

για την τακτική κρατική χρηματοδότηση ύψους 12.500.000 ευρώ και για την κρατική χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους ύψους 2.500.000 ευρώ, στα δικαιούχα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων έχει ως εξής:

1-8

9-12

Διαβάστε επίσης