Οικονομία

Κορκίδης: Σωστά δίνεται παράταση πληρωμής των επιταγών έως και 75 ημέρες


«Σωστά δίνεται χρονικό περιθώριο παράτασης πληρωμής των επιταγών έως και 75 ημέρες για διευκολύνσεις σε εκδότες, αλλά και κομιστές επιταγών που έχουν εκδοθεί και λήγουν από 6 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου».

Αυτό δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κορκίδης επισημαίνει: «σωστά δίνεται χρονικό περιθώριο παράτασης πληρωμής των επιταγών έως και 75 ημέρες για διευκολύνσεις σε εκδότες, αλλά και κομιστές επιταγών που έχουν εκδοθεί και λήγουν από 6 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Η διαχείριση των μεταχρονολογημένων επιταγών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για τον εκδότη, όσο και τον τελικό παραλήπτη, αφού εκτιμάται πως κατά μέσο όρο οπισθογράφονται κατά μ.ο. 5 φορές και ανακυκλώνουν ετησίως ρευστότητα 100 δις ευρώ στο συναλλακτικό σύστημα των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, προ κορωνοϊού. Η αδυναμία εξόφλησης δημιουργεί ένα «ντόμινο» προβλημάτων ρευστότητας, αφού σε αυτόν τον «άτυπο δανεισμό» υπάρχουν δύο πλευρές που έχουν δίκιο. Όμως, στη παρούσα έκτακτη κατάσταση καλύτερα μία εύλογη παράταση, παρά το σφράγισμα μιας επιταγής χωρίς αντίκρυσμα, με όλα τα δυσμενή επακόλουθα».

Το ΕΒΕΠ ενημερώνει, ότι θα δοθεί παράταση 2,5 μηνών στις μεταχρονολογημένες επιταγές που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό, σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ. Σύμφωνα με διαβούλευση με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το ΥΠΟΙΚ, κατέληξε εκ νέου σε ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών. Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν κλειστές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ, κατά 75 ημέρες.

Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να έχουν ως ακολούθως:

1. Από την 6η Νοεμβρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία του COVID-19, με τροπολογία, θα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου. Το ίδιο θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε.

2. Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 6η Νοεμβρίου και εντεύθεν αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα διατυπωθούν αναλυτικά με την υπουργική απόφαση.

3. Στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενδέχεται να προετοιμάζεται μια πρόβλεψη για τη δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

Διαβάστε επίσης