Χρηστικά

«Κοινωνικό μέρισμα» σε ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες και παράγοντες!


Την ώρα που η κυβέρνηση πετσόκοψε το κονδύλι του κοινωνικού μερίσματος αφήνοντας εκτός περίπου 1,4 εκατ. δικαιούχους, αποφάσισε να χορηγήσει ένα «μέρισμα» σε ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και παράγοντες(!) και μάλιστα αναδρομικά από την 1-1-2014.

Πρόκειται για τη μείωση σχεδόν στο μισό της φορολογίας, από 44% στο 22%, επί των αμοιβών που εισπράττουν οι αθλητές, για συμβόλαια αξίας άνω των 40.000 ευρώ.

Στην ουσία, η μείωση της φορολογίας, ευνοεί τους ποδοσφαιρικούς και μπασκετικούς παράγοντες, οι οποίοι επιβαρύνονται σήμερα με τη φορολογία των συμβολαίων.

Ικανοποιείται έτσι ένα αίτημα, με στόχο την προσέλκυση πιο ποιοτικών αθλητών, αλλά σε κάθε περίπτωση, η μείωση του φόρου στα συμβόλαια των εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ, έρχεται σε μια περίοδο που δεινοπαθεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ορίζεται  αυτοτελής φορολόγηση των ποσών, που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε αθλητές (όπως ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές κά) για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000).

Δηλαδή το ποσό μέχρι το ποσό των 40.000 ευρώ, θα φορολογείται με τους συντελεστές της κλίμακας που ισχύει για όλους τους φορολογούμενους (9%, 22%, 28% και 36%), αλλά για το επιπλέον ποσό, ενώ οι υπόλοιποι φορολογούμενοι θα φορολογούνται με 44%, οι ποδοσφαιριστές και οι μπασκετμπολίστες, θα φορολογούνται με 22%!

Η διάταξη καταλαμβάνει πληρωμές άνω των 40.000 ευρώ που πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης, ανανέωσης ή λύσης του συμβολαίου.

Η αυτοτελής φορολόγηση επιτρέπεται μετά την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) από 1.1.2014, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται εξαιτίας συγκεκριμένων περιστάσεων.

Στην περίπτωση των αμειβόμενων αθλητών με συμβόλαια διαπιστώθηκαν σημαντικά διαχειριστικά προβλήματα στις αθλητικές εταιρείες και σωματεία, ιδίως στις περιπτώσεις πρόωρης διακοπής των οικείων συμβολαίων, ενώ από τα υφιστάμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης προκύπτει ότι οι αποδοθέντες φόροι ήταν μικρότεροι για τον ίδιο όγκο συμβολαίων. 

Η θεσμοθέτηση του συστήματος της αυτοτελούς φορολόγησης για τις αμοιβές αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη δήλωση του συνόλου των σχετικών ποσών από τους φορολογούμενους.

Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Διαβάστε επίσης