Διεθνή

Κίνα: Ετήσια αύξηση 0,8% στην παραγωγή καύσιμου άνθρακα


Ετήσια αύξηση κατά 0,8% στους 438 εκατομμύρια τόνους κατέγραψε η παραγωγή οπτάνθρακα στην Κίνα το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής (MIIT).

Η παραγωγή καύσιμου άνθρακα είχε καταγράψει μείωση κατά 3,3% το 2017, ενώ η αύξησή της αποδίδεται στην αυξημένη ζήτηση χάλυβα, κατά την προηγούμενη χρονιά.

Κατά το 2018, ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε επίσης την καλύτερη κερδοφορία του κατά τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης