Οικονομία

Κίνα: Εμπορικές τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί στη διαπραγμάτευση ομολόγων


Ανοίγει δρόμο η κυβέρνησης της Κίνας σε πιστοποιημένες εμπορικές τράπεζες, αλλά και ασφαλιστικούς οργανισμούς να μετάσχουν στην διαπραγμάτευση ομολόγων μελλοντικής απόδοσης, μέσω της αγοράς ομολόγων ( the China Financial Futures Exchange).

Τα παραπάνω ανακοίνωσε η αρμόδια επιτροπή εποπτείας στη χώρα, ενώ έγινε γνωστό πως στην πρώτη ομάδα των τραπεζών συμμετέχουν οι Industrial and Commercial Bank of China, the Agricultural Bank of China, the Bank of China, the China Construction Bank, the Bank of Communications.