Επιχειρήσεις

Κέρδη 271 εκατ. βλέπει για την Motor Oil η IBG


Πτώση κερδών 14% στα 271 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης 2018, προβλέπει για τη Motor Oil η Επενδυτική Τράπεζα.

η ενώ εξαιρώντας τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 310 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% σε ετήσια βάση. 

Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει κέρδη μόλις 11 εκατ. ευρώ λόγω της κατάρρευσης στην τιμή του πετρελαίου στο διάστημα αυτό, με την IBG να εκτιμά ζημιές 75 εκατ. ευρώ λόγω αποθεμάτων, έναντι κερδών το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Εξαιρουμένης της επίπτωσης από την αποτίμηση των αποθεμάτων, τα κέρδη της εισηγμένης εκτιμώνται στα 64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, στην έκθεση στης Επενδυτική Τράπεζα διατηρείται η σύσταση "accumulate" και χρίζεται ως τιμή-στόχο τα 23,2 ευρώ για την εταιρία

Αξίζει να σημειωθεί πως η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της, τη Δευτέρα 18 Μαρτίου μετά το κλείσιμο της αγοράς.