Χρηστικά

ΚΕΔΕ σε ΥΠΕΣ: Να μην μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων στην ΤτΕ


Επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να κοινοποιήσει, σύντομα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, για την αναστολή εκτέλεση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, περί μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν, με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΚΕΔΕ ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την υποχρέωση αυτή ή να έχει δυνητικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη αναστολής όσων προβλέπει η ΚΥΑ, για μη καταβολή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σε δήμους που δεν μεταφέρουν τα διαθέσιμα τους.