Επιχειρήσεις

Καζίνο Ελληνικού: Παγώνει o διαγωνισμός μετά την προσφυγή της Hard Rock


Την αναστολή της προόδου του διεθνούς διαγωνισμού για το καζίνο του Ελληνικού προκαλεί η προδικαστική προσφυγή της Hard Rock, κατά της απόφασης αποκλεισμού της. Εξέλιξη, που αναμένεται να προκαλέσει νέα καθυστέρηση της έναρξης των έργων στο Ελληνικό.

Η σχετική ανακοίνωση της Hard Rock International είναι η ακόλουθη:

«Με σημερινή απόφασή της η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αναστέλλει την πρόοδο του διεθνή πλειοδοτικού Διαγωνισμού που διενεργεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατόπιν της Προσφυγής της Hard Rock International και σχετικού αιτήματος.

Η Επταμελής σύνθεση της ΑΕΠΠ, έκρινε ότι “η προσφυγή περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αιτιάσεις με τις οποίες αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση σοβαρές πλημμέλειες που χρήζουν επισταμένης αξιολόγησης”.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την οριστική απόφασή της επί της προσφυγής, “…..διότι ενόψει και της σπουδαιότητας των τιθέμενων νομικών και πραγματικών ζητημάτων απαιτείται προηγουμένως ενδελεχής σε έκταση αυτοτελής και σε συνδυασμό μεταξύ τους μελέτης….”.

Η αιτιολογία της εκδοθείσας Απόφασης αναδεικνύει τη σοβαρότητα, καθώς και τη νομική και πραγματική θεμελίωση της Προσφυγής της Hard Rock International».