Επιχειρήσεις

Καζίνο Ελληνικού: Εκτός διαγωνισμού η Hard Rock


Με την κοινοπραξία Mohegan Gaming & Entertainment - ΓΕΚ Τέρνα συνεχίζει ο διαγωνισμός

Με ομόφωνη απόφασή της η Επιτροπή Ελέγχου ενέκρινε την εισήγηση για τον αποκλεισμό της Hard Rock από τη συνέχεια του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό.

 Ο βασικότερος λόγος είναι το λάθος που έχει κάνει στην εγγυητική επιστολή της για συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και ότι δεν έχει αποδείξει επαρκώς, όπως το ζητούσε η προκήρυξη του έργου, την κατασκευαστική της εμπειρία σε ανάλογα έργα.

H ολοκλήρωση της λήψης των αποφάσεων από την πλευρά της ΕΕΕΠ αναμένεται να οδηγήσει σε κοινοποίησή τους στα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Μετά την κοινοποίηση, οι δύο υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν περιθώριο 10 εργάσιμων ημερών για να υποβάλουν τις όποιες ενστάσεις τους επί των αποφάσεων της ΕΕΕΠ στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Ωστόσο, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αλλά και το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης της ΕΕΕΠ, εκτιμάται ότι παρέχουν πολύ λίγα περιθώρια στη Hard Rock για να ανατρέψει τη σχετική απόφαση.