Ελλάδα

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η Μπέτυ Μπαζιάνα


Με ομόφωνη απόφαση, το 11μελές εκλεκτορικό σώμα αποφάσισε την εκλογή της Μπέτυς Μπαζιάνα, συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα στην πρoκηρυχθείσα θέση Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη Λαμία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που καταλαμβάνει η Μ. Μπαζιάνα είναι "Επίπεδο ελέγχου-Πρωτόκολλα Πρόσβασης και Αρχιτεκτονικές σε Οπτικά Δίκτυα".

Η προκήρυξη της θέσης έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 2-8-19, ενώ την διεκδίκησαν τέσσερις υποψήφιοι.Ενστάσεις επί της διαδικασίας δεν κατατέθηκαν.

Μετά από αυτή την απόφαση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες για τον διορισμό της Μ. Μπαζιάνα στο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.