Χρηστικά

Kαταβάλλεται στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας η αποζημίωση των 534 ευρώ


Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, που μπήκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας τον Δεκέμβριο, είτε γιατί η επιχείρηση στην οποία εργάζονται έκλεισε, είτε θεωρείται πληττόμενη λόγω της πανδημίας.

Η ημερήσια αποζημίωση για που δικαιούται ο εργαζόμενος ανέρχεται σε 18 ευρώ για κάθε ημέρα αναστολής.

Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

Διαβάστε επίσης