Χρηστικά

«Καμπάνες» 800 εκατ. ευρώ για τις λίστες Λαγκάρντ - Μπόργιανς


Οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν κατά τους ελέγχους στις λίστες των τραπεζών του εξωτερικού καθώς και στη λίστα των εμβασμάτων (πίνακες)

Πάνω από 800 εκατ. ευρώ είναι οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν κατά τους ελέγχους στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς καθώς και στη λίστα των εμβασμάτων, αλλά και σε υποθέσεις που συνδέονται με τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι έλεγχοι στο σύνολο των υποθέσεων, τα έσοδα του Δημοσίου θα αυξηθούν, εκτός και αν κάποιοι εξ αυτών, εντάχθηκαν ήδη στη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα. 

Πρόκειται για τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί από το 2013 έως και τον Σεπτέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Αικατ. Παπανάτσιου, αλλά οι εισπράξεις είναι σχετικά χαμηλές, δεδομένου ότι σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι καταβάλουν σε δόσεις τους επιπλέον φόρους και όχι εφάπαξ.

Επίσης, οι βεβαιώσεις των φόρων και των προστίμων, αφορούν υποθέσεις που δεν έχουν παραγραφεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που σημαίνει πως το Δημόσιο έχει εξασφαλίσει ροές εσόδων στα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά στη Λίστα Λαγκάρντ, έως και τον Αύγουστο του 2017 είχε ξεκινήσει ο έλεγχος συνολικά σε 518 υποθέσεις (153 το 2014, 83 το 2015, 268 το 2016 και σε 14 το 2017). Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε σε 238 από αυτές, στις οποίες βεβαιώθηκαν συνολικά πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 266,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ξεκίνησαν έλεγχοι σε 13 υποθέσεις που συσχετίζονται με τα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται έμμεσα με τη λίστα Λαγκάνττ, από τις οποίους οι 9 ολοκληρώθηκαν και βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 8,53 εκατ. ευρώ.

Από τη λίστα Μπόργιανς ελέγχθηκαν 226 υποθέσεις, εκ των οποίων οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν στις 24. Βεβαιώθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 13,83 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ξεκίνησαν έλεγχοι σε 32 υποθέσεις, με βάση στοιχεία που προέκυψαν από εκείνα της λίστας Λαγκάρντ, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν οι 12 και συνολικά βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 4,2 εκατ. ευρώ.

Πιο παραγωγικοί ήταν οι έλεγχοι στις λίστες των Εμβασμάτων, οι οποίοι ξεκίνησαν από το 2015. Ειδικότερα, ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε 1.522 υποθέσεις, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν σε 680 περιπτώσεις.

Βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 345,2 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε επιπλέον 843 υποθέσεις, για τις οποίες βρέθηκαν στοιχεία μέσα στις λίστες των Εμβασμάτων. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 351 από αυτές και τα συνολικά ποσά πρόσθετων φόρων που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 104,8 εκατ. ευρώ.

Οι λίστες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αποκαλύψει το Σin:

1. Στη «λίστα Λαγκάρντ» περιλαμβάνονται στοιχεία για 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα με Ελληνική υπηκοότητα ή δηλωθείσα διεύθυνση στην Ελλάδα που εμφανίζονται να κατέχουν επενδυτικές μερίδες (τραπεζικούς λογαριασμούς η/ και λοιπά επενδυτικά προϊόντα) στην τράπεζα ΗSBC στη Γενεύη της Ελβετίας, για το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2005 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2007. Από τον έλεγχο εξαιρούνται μόνο όσοι έκαναν πράξεις στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2005, ενώ οι περισσότεροι, που μετέφεραν χρήματα από την 1-1-2006 έως και τον Φεβρουάριο του 2007 δεν θα αποφύγουν τον έλεγχο.

2. Στη «λίστα Μπόργιανς» περιλαμβάνονται στοιχεία για 10.588 περιπτώσεις Ελλήνων με καταθέσεις σε Ελβετική Τράπεζα, το συνολικό υπόλοιπο τον οποίων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2006 και 2,9 δισ. ελβετικά φράγκα για το 2008. Οι ευρισκόμενοι σε αυτή τη λίστα αυτή δεν αποφεύγουν τον έλεγχο, αφού όλες οι πράξεις έγιναν από το 2006 και μετά, σε χρόνο δηλαδή που δεν ισχύει η παραγραφή.

3. Στα 65 CDs που παρέλαβε το ΥΠΟΙΚ το 2013, περιλαμβάνονται στοιχεία για κινήσεις λογαριασμών 1.300.000 Ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες του εσωτερικού, κατά την περίοδο από 1-1-2000 έως 8-6-2012. Οι κινήσεις αφορούν συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα προς το εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ, τουλάχιστον σε ένα έτος της συγκεκριμένης περιόδου. Όμως, τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με νομολογία που έχει ήδη διαμορφωθεί με αποφάσεις του Β’ Τμήματος του ΣτΕ και διοικητικών δικαστηρίων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά» διότι προέρχονται από ελληνικές τράπεζες και θα μπορούσαν να είχαν αναζητηθεί και συλλεχθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές πριν την παρέλευση της πενταετούς περιόδου παραγραφής. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια ασάφεια, η οποία δεν αποκλείεται να διευκρινιστεί με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

1. ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

2014

153

38

23.476.199,73

2015

83

96

173.959.418,30

2016

268

65

46.691.299,49

1/1-31/8/2017

14

39

22.098.512,52

ΣΥΝΟΛΟ

518

238

266.225.429,9 9

       
       
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩ Ν ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

2014

6

2

3.144.724,07

2015

1

5

5.255.503,44

2016

5

2

129.115,00

1/1-31/8/2017

1

0

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

13

9

8.529.342,51

       
       
       

2. ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

0

0

0,00

2016

193

3

3.507.882,62

1/1-31/8/2017

33

21

10.326.139,13

ΣΥΝΟΛΟ

226

24

13.834.021,75

       
       
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

0

0

0,00

2016

26

0

0,00

1/1-31/8/2017

6

12

4.197.682,28

ΣΥΝΟΛΟ

32

12

4.197.682,28

       
       
       
       

3. ΛΙΣΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

   

ΕΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕ ΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 0 ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

1.478

584

263.761.067,70

2016

37

48

53.468.080,40

1/1-31/8/2017

7

48

27.988.395,62

ΣΥΝΟΛΟ

1.522

680

345.217.543,80

       
       
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ ΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Μέχρι και το 2015

550

180

23.210.078,15

2016

219

80

48.031.969,72

1/1-31/8/2017

74

91

33.532.682,04

ΣΥΝΟΛΟ

843

351

104.774.729,90

 

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις