Χρηστικά

Καυτά εκκαθαριστικά για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες


Την ώρα που μειώθηκαν από το 2019 οι φόροι στις επιχειρήσεις και στα μερίσματα, για τα φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει καμία μείωση φόρου

Καμία μείωση φόρου δεν θα έχουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθώς παρέμειναν αμετάβλητοι οι φορολογικοί συντελεστές για τα εισοδήματα του 2019, την ώρα που μειώθηκε η φορολογία των επιχειρήσεων και των μερισμάτων.

Οι μειώσεις φόρου που νομοθετήθηκαν για τα φυσικά πρόσωπα, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από φέτος, 2020 και θα φορολογηθούν το 2021, ενώ για τα εισοδήματα του 2019, ισχύουν οι παλαιοί φορολογικοί συντελεστές. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις υποσχέσεις για μειώσεις του φορολογικού βάρους, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2020 θα είναι κυριολεκτικά «καυτά».

Αντίθετα για τις επιχειρήσεις, οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών για κέρδη και μερίσματα ισχύουν για τα κέρδη του 2019, ενώ μάλιστα τους επιστράφηκε και  το 5% της προκαταβολής φόρου, ύψους 175 εκατ. ευρώ.

Τι θα πληρώσουν φέτος τα φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, επαγγελματίες, εισοδηματίες ισχύουν οι παλαιοί συντελεστές και γενικά το πλαίσιο φορολογίας. Ειδικότερα:

  • Για τη χρήση 2019 διατηρείται στα ίδια επίπεδα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Όμως για να το κατοχυρώσουν οι υπόχρεοι, θα πρέπει να πραγματοποιούν περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές, κατά μέσο όρο 18,75% του εισοδήματός τους. Διαφορετικά, θα έχουν ποινή 22% επί της διαφοράς των αποδείξεων που λείπουν.
  • Ο φόρος του 2020 υπολογίζεται με την εφαρμογή της φορολογικής κλίμακας με συντελεστές 22% - 45% για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες. Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και τα εισοδήματα από ατομικά ασκηθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν. Στην κλίμακα αυτή, ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 22% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%. 
  • Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά 1.900 - 2.100 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών: Ειδικά για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

* 1.900 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

* 1.950 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.  

* 2.000 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα. 

* 2.100 ευρώ εάν υφίστανται 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

  • Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης κλιμακωτά, με συντελεστές από 2,2% έως 10%, σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ως εξής:

* 2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
* 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
* 6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
* 7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,
* 9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και
* 10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 220.000 ευρώ.

  • Επιβολή τέλους επιτηδεύματος από 400 έως 650 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο που άσκησε το 2019 επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστές:

* 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
* 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
*  45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ. 

  • Επιβάλλεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους με συντελεστή 100% επί του κυρίου φόρου εισοδήματος, σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και σε όσους φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  •  
  • Δεν αλλάζουν τα τεκμήρια για τα εισοδήματα του 2019, που σημαίνει ότι, όσοι έχουν τεκμαρτές δαπάνες μεγαλύτερες από τα εισοδήματά τους, θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια, με όλες τις συνέπειες, μεταξύ των οποίων είναι και η προκαταβολή φόρου, για το επόμενο έτος.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης