Επιχειρήσεις

Intrakat: Νέες συμβάσεις 406,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο - Ανεκτέλεστο 1,2 δισ. ευρώ


Τα βασικά οικονομικά στοιχεία γ’ τριμήνου 2022 έκανε γνωστά σήμερα η Intrakat, με νέες συμβάσεις αξίας 406,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στο τέλος της περιόδου να φτάνει στα 1,2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατά το εννεάμηνο του 2022 ο Όμιλος Ιntrakat σημείωσε αύξηση εσόδων, καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε €148,3 εκ. έναντι €140,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές €-3,3 εκ. έναντι ζημιών €-3,1 εκ. και το EBIT σε ζημιές €-7,47 εκ. έναντι ζημιών €-6,77 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ειδικά για το τρίτο τρίμηνο του 2022 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €45,2 εκ. έναντι €53,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, το EBITDA σε κέρδη €5,23 εκ. έναντι κερδών €2,66 εκ. και το EBIT σε κέρδη €3,99 εκ. έναντι κερδών €1,47 εκ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου 2022 δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή την κεφαλαιακή διάρθρωση της Intrakat. Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε €132,8 εκ. έναντι €141,1 εκ. την 31.12.2021. Στον παραπάνω δανεισμό συμπεριλαμβάνονται δάνεια ύψους €41,8 εκ. τα οποία έχουν ληφθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα €37,6 εκ. σε Αιολική Ενέργεια και €4,3 εκ. σε Real Estate.

Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο Όμιλος στο πρώτο εννεάμηνο του 2022 ανέρχονται σε €406,4 εκ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε €1,2 δισ.

Σημαντικά γεγονότα περιόδου

Κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου του έτους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιntrakat το οποίο εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2022, άρχισε να εκπονεί με γρήγορους ρυθμούς το πλάνο για τη λειτουργική αναδιάρθρωση του Ομίλου, καθώς και νέου αναπτυξιακού και επενδυτικού προγράμματος, το οποίο εστιάζει σε πέντε κύριους πυλώνες στρατηγικής: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, Αξιοποίηση Ακινήτων καθώς και έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Στα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο 9μηνο και στη συνέχεια περιλαμβάνονται:  

Τον Σεπτέμβριο 2022 η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων 500 MW, συνεχίζοντας τις δυναμικές επενδύσεις της στον τομέα των ΑΠΕ. Με την συγκεκριμένη εξαγορά, η Intrakat έχει διαμορφώσει ένα συνολικό Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW. Ειδικότερα σε ό, τι αφορά μελλοντικά έργα ΑΠΕ, ολοκληρώνεται χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. Ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές των οποίων θα εκκινήσουν εντός του 2023.

Την 1η Δεκεμβρίου 2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Intrakat, αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας η οποία σε περίπτωση που καλυφθεί πλήρως θα εισφέρει σε αυτή ποσό 100 εκατ. ευρώ περίπου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, η οποία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023. Τα κεφάλαια αυτά εκτιμάται ότι θα συμβάλλον στην επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου της Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς και νέες επενδύσεις στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

Εξωγενείς παράγοντες

Κατά τη διάρκεια του 2022, εξωγενείς παράγοντες με κυριότερους τις σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες καθώς και το κόστος επιτάχυνσης έργων συνέχισαν να επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας, συμπιέζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα της περιόδου.

Η ενεργειακή κρίση τροφοδοτούμενη και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο βαθύς οικονομικός αντίκτυπος της Πανδημίας, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις σε όλο τον κόσμο αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο.

Κατά συνέπεια, οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών θα συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα επιβαρύνοντας το κατασκευαστικό κόστος των έργων, το οποίο παρόλα αυτά αναμένεται να μετριαστεί α) με τις αναμενόμενες συμβασιοποιήσεις ήδη εκτελεσμένων μελετών και εργασιών, β) με το πρόγραμμα αποζημίωσης μέσω αναθεωρήσεων του Υπουργείου Υποδομών που έχει ως στόχο να καλύψει τις υπερβολικές και απρόβλεπτες αυξήσεις τιμών των υλικών στα κατασκευαστικά έργα που ήδη εκτελούνται και γ) με τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο της Πανδημίας και του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Intrakat