Αγορές

inTrader: Απόδοση 17% σε 15 συνεδριάσεις τον Απρίλιο


Απόδοση 17% πέτυχε τον Απρίλιο σε 15 συνεδριάσεις ο inTrader (Nikos Lenakis). Ας θυμηθούμε πιο κάτω τις επιλογές του, που οδήγησαν και αυτόν τον μήνα σε θετικό αποτέλεσμα:

inTrader, Απρίλιος 2019

* Εκτελέστηκε στην τιμή ανοίγματος 

  • O inTrader δεν είναι πιστοποιημένος αναλυτής. Ωστόσο έχει δημιουργήσει ένα δικό του μοντέλο ανάλυσης, μέσω του οποίου έχει δει σημαντικές αποδόσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι επιλογές του προκύπτουν από το μοντέλο αυτό και παρουσιάζονται καθαρά ενημερωτικά.
  • Το παρόν σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση μετοχών.
Διαβάστε επίσης