Επιχειρήσεις

Intracom: Εξελέγη το νέο ΔΣ


H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings εξέλεξε σήμερα τo νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, "η "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (δ.τ. "Intracom Holdings")  ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 59 μέτοχοι εκπροσωπούντες 33.743.814 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, δηλ. το 44,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : H Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε τους κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Κων/νο Σ. Κόκκαλη, Γεώργιο Αρ. Αννινο, Κων/νο Γ. Αντωνόπουλο, Σωτήριο Ν. Φίλο και Ιωάννη Εμ. Καλλέργη, ως Μέλη του νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η θητεία αυτού είναι 5ετής.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ.κ. Σωτήριο Ν. Φίλο και Ιωάννη Εμ. Καλλέργη, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 33.743.814

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Διαβάστε επίσης