Οικονομία

Ηλεκτρονικά εισιτήρια στα ΚΤΕΛ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ


Αρχίζει στις 2 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση του ΕΣΠΑ: «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου».

Την απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας, Στάθης Γιαννακίδης, με τη δημόσια δαπάνη της δράσης να βρίσκεται στα 16.200.000 ευρώ και να κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 7.710.000 ευρώ
  • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 5.155.000 ευρώ.
  • Αττική 235.000 ευρώ
  • Στερεά Ελλάδα 1.600.000 ευρώ
  • Νότιο Αιγαίο 1.500.000 ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) ή Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ).

  • Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό:
  • Στα Αστικά: Έως και 15 λεωφορεία <= 140.000 ευρώ, από 16 λεωφορεία και πάνω <= 330.000 ευρώ.
  • Στα Υπεραστικά: Έως και 20 λεωφορεία <= 165.000 ευρώ, από 21 και πάνω <= 330.000 ευρώ.
  • Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 330.000 ευρώ.

Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των παραπάνω ποσών, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από τον δικαιούχο.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 2η Ιουλίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία την 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00.

Η πρόσκληση της δράσης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση και e-mail επικοινωνίας infoepan@mou.gr.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις