Χρηστικά

Ιδού το νέο έντυπο Ε1


Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α 1041/2019 με τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, τα λοιπά έντυπα, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης.

Ακολουθεί το Έντυπο Ε1, σε μορφή ΦΕΚ, εδώ.