Χρηστικά

Ίδιο φόρο με φέτος θα πληρώσουν το 2020 μισθωτοί συνταξιούχοι και αυτοαπασχολούμενοι


Δεν αλλάζουν τα τεκμήρια και δεν μειώνεται η προκαταβολή φόρου, ενώ παραμένουν εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Μόνο οι μειώσεις φόρων για τα κέρδη των επιχειρήσεων και τα μερίσματα θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2019 ενώ όλες οι μειώσεις των φόρων που αφορούν μισθωτούς συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, μετατίθενται για το 2020.

Αυτό σημαίνει ότι τα όποια οφέλη από τη μείωση της φορολογίας, για τα φυσικά πρόσωπα, θα γίνουν αντιληπτά, μετά δύο χρόνια, το 2021, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, τα φυσικά πρόσωπα, το 2020 θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο εισοδήματος που πλήρωσαν φέτος, χωρίς καμία ελάφρυνση.

Επίσης δεν αλλάζουν τα τεκμήρια για τα εισοδήματα του 2019, παρά τις υποσχέσεις, ούτε μειώνεται η προκαταβολή φόρου.
Δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτώνται το 2019 και θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2020, δεν προβλέπεται καμία μεταβολή στην φορολογική επιβάρυνση.

Τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020 και θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2021, θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση εφόσον λάβουν την έγκριση της τρόικας και νομοθετηθούν.

Επίσης, σε βάθος τετραετίας, μετατίθενται οι μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύης και στο τέλος επιτηδεύματος.
Αναλυτικότερα, το χρονολόγιο των φορολογικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης είναι το ακόλουθο:

  1. Για τη χρήση του 2019 μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των εταιριών και των λοιπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 28% στο 24%. Το όφελος θα καταγραφεί το 2020, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου αυτού θα φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ.
  2. Μειώνεται ο φόρος στα μερίσματα από 15% σε 10%, επίσης για τη χρήση 2019, που θα γίνει αντιληπτή το 2020.
  3. Για τη χρήση 2019 διατηρείται στα ίδια επίπεδα το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο επίπεδο των 8.636 ευρώ. Όμως για να το κατοχυρώσουν οι υπόχρεοι, θα πρέπει να πραγματοποιούν περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές, διαφορετικά θα είναι μικρότερο, ήτοι 6.500 ευρώ.
  4. Δεν αλλάζουν τα τεκμήρια για τα εισοδήματα του 2019, παρά τις υποσχέσεις.
  5. Παραμένει στο ύψος της η προκαταβολή φόρου, παρά τις υποσχέσεις για μείωσή της.
  6. Για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020 προβλέπεται μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους από το 22% στο 9%. Η μείωση θα ισχύει μόνο για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ. Δηλαδή για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα μειωθεί ο φόρος από το 22% στο 9% ο συντελεστής φόρου, για το τμήμα του εισοδήματος από το βασικό αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ και μέχρι τα 10.000 ευρώ.
  7. Για τους αυτοαπασχολούμενους θα μειωθεί από το 22% στο 9% ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος. Σημειώνεται πως τo 74,8% των ελευθέρων επαγγελματιών,  δηλώνει εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Το μέτρο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020 και τα οφέλη θα φτάσουν στους δικαιούχους το 2021.
  8. Οι μισθωτοί θα έχουν μικρό όφελος το 2020 στον παρακρατούμενο φόρο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από το ύψος των άλλων συντελεστών της κλίμακας, το ύψος των οποίων θα επανακαθοριστεί, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες, πού θα κινηθούν.
  9. Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου μετατίθενται οι μειώσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος. Αμφότεροι οι δύο μνημονιακοί φόροι, οι οποίοι επιβλήθηκαν «προσωρινά» το 2011, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα θα μειωθούν από το 2021 και θα καταργηθούν στο 2023.
Διαβάστε επίσης