Επιχειρήσεις

Δημόσια πρόταση εξαγοράς της Byte Computer από τον όμιλο Ideal


H Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους της ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ. Προσφέρει για κάθε μετοχή  €2,10 σε μετρητά και επιπλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Ideal.

H προσφορά αυτή (μετρητά συν μετοχές) αντιστοιχεί σε τίμημα εξαγοράς 3,495 ευρώ για κάθε μετοχή της Byte, η οποία έκλεισε χθες στα 3,20 ευρώ.

Μέτοχοι της Byte είναι η οικογένεια Βυζάντιου (Σπ. Βυζάντιος 27,89%, Ν. Βυζαντίου 15,06%, Χρ. Βυζάντιος 6,3%, Μ. Βυζαντίου 6,32%) και ο όμιλος της Alpha Bank (Alpha Bank 13,03%, Alpha Asset Management 5,52%).

H Byte με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις των βασικών μετόχων για την πώληση των μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν της σημερινής ενημέρωσής μας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την υποβολή Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την IDEAL HOLDINGS Α.Ε. για την αγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία».

Οπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Ideal, μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.816.009 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης"), εφόσον του έχει προσφερθεί ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών και έχουν πληρωθεί οι σχετικές αιρέσεις.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προσφέρει, ως αντάλλαγμα, συνδυασμό κινητών αξιών και μετρητών. Ειδικότερα, ο Προτείνων προσφέρει για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, ποσό ύψους €2,10 σε μετρητά πλέον 0,397590 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές του Προτείνοντος, (συνολικά το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα"), οι οποίες θα εκδοθούν δυνάμει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως €2.515.317,20, με την έκδοση έως 6.288.293 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και τιμή διάθεσης €4,15 η κάθε μία, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης πρόβλεψης στο καταστατικό του Προτείνοντος, δεν θα υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων του Προτείνοντος, καθώς ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί με εισφορά σε είδος Μετοχών υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση βάσει της σχέσης ανταλλαγής 0,397590 νέα μετοχή του Προτείνοντος προς μία Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, η (Σχέση Ανταλλαγής").

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Ideal