Επιχειρήσεις

ICAP: Βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιριών


Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών εταιριών το 2017 σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP, "Η Ελλάδα σε Αριθμούς", για τα οικονομικά μεγέθη και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για το σύνολο του Εταιρικού Τομέα της Ελλάδας (13.154 εταιρείες) σε σύγκριση 2 ετών (2017-2016),

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ελληνικός εταιρικός τομέας εμφάνισε αξιόλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών του και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας του.

Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των συγκεντρωτικών μεγεθών 13.154 επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 9,8% το 2017 σε σχέση με το 2016 και διαμορφώθηκε σε €125,9 δισ. περίπου. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε οκτώ από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού). Την υψηλότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος της Μεταποίησης (16,2%) και ακολούθησε ο κλάδος της Γεωργίας – Αλιείας (13,9%) και των Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (12,0%). Μικρότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψαν και οι υπόλοιποι κλάδοι του εταιρικού τομέα πλην των Κατασκευών, ο οποίος υποχώρησε κατά 2,6% την ίδια περίοδο.

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), στη μελέτη της ICAP διαπιστώνονται τα εξής: Παράλληλα με την αύξηση των συνολικών πωλήσεων (κατά 9,8%), διευρύνθηκαν και τα συνολικά μεικτά κέρδη αλλά με χαμηλότερο ρυθμό (6,48%), στοιχείο ενδεικτικό της αύξησης του κόστους πωλήσεων.

Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 5,42% ενώ οι χρηματοοικονομικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 3,04%. Οι μεταβολές αυτές συνέβαλαν στην αξιόλογη βελτίωση των συνολικών λειτουργικών αποτελεσμάτων (κατά 16,95%) και τελικά στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, τα κέρδη (προ φόρου) των 13.154 επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκαν στο ποσό των €4,67 δισ. περίπου το 2017, καταγράφοντας ετήσια ποσοστιαία αύξηση 13,74%.

Η ICAP επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (64,6%) ήταν κερδοφόρες το 2017, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τους επί μέρους κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα, μόνο ένας ήταν ζημιογόνος το 2017, ενώ οι υπόλοιποι ήταν κερδοφόροι. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν οι κλάδοι της Μεταποίησης, του Εμπορίου και της Ενέργειας-Ύδρευσης. Ζημιογόνος το 2017 ήταν μόνο ο κλάδος των Μεταφορών – Επικοινωνιών (από κερδοφόρος το 2016). Από την άλλη πλευρά, οι κλάδοι των Κατασκευών και των Ορυχείων – Λατομείων από ζημιογόνοι το 2016 κατέστησαν κερδοφόροι το 2017.

Σχολιάζοντας τη μελέτη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ICAP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε: «Μετά από μια μακροχρόνια περίοδο ύφεσης, η ελληνική οικονομία εμφάνισε μικρή ανάκαμψη το 2017, καθώς το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε με χαμηλούς αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής (+1,5% έναντι του 2016). Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η ανοδική αυτή τάση συνεχίστηκε και το 2018 και μάλιστα με ελαφρώς αυξανόμενο ρυθμό.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του ελληνικού εταιρικού τομέα, ο οποίος κατάφερε να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του, πετυχαίνοντας αξιόλογες επιδόσεις για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 13.154 ελληνικών επιχειρήσεων (όσες έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς μέχρι 4/1/2019, εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2017 οι εταιρείες κατάφεραν να πετύχουν αξιόλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών τους και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας τους. Πράγματι, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ελληνικού εταιρικού τομέα αυξήθηκε κατά 10% περίπου το 2017. Παράλληλα, οι συνεχείς προσπάθειες των εταιρειών για συγκράτηση των δαπανών τους επέδρασσαν, για άλλη μια χρονιά, θετικά στα λειτουργικά κέρδη τους, καθώς αυτά διευρύνθηκαν κατά 17% περίπου. Περαιτέρω, το σύνολο των εταιρειών κατέγραψε το 2017 καθαρά (προ φόρου) κέρδη ύψους €4,67 δισ., αυξημένα κατά 14% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Θετικά είναι τα μηνύματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τη χρήση του 2018. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, 153 εταιρείες, εκτός τραπεζών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών πέτυχαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 9% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ τα κέρδη διευρύνθηκαν κατά 25%.

Σίγουρα η επάνοδος της εγχώριας οικονομίας έστω και σε ελαφρά ανοδική τροχιά επιδρά θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Επιτακτική ανάγκη πλέον είναι η ανάπτυξη της οικονομίας με επιταχυνόμενο ρυθμό και η επικράτηση ενός σταθερού οικονομικού κλίματος, παράγοντας ο οποίος θα βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, θα ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα και θα επιτρέψει στον ελληνικό εταιρικό τομέα να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγικότητά του, αποκτώντας μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική.»

Διαβάστε επίσης