Επιχειρήσεις

Η βεντέτα στην Creta Farms και το μυστήριο με τα 11,6 εκατ. ευρώ


Πόρισμα της PWC: βρέθηκε η ροή του χρήματος, αλλά η εταιρεία δεν αναγνωρίζει απαίτηση του Κ. Δομαζάκη. Στο παιχνίδι μπαίνει και ο Θ. Δουζόγλου.

Ενώ η «πληγή» της Folli Follie παραμένει ανοικτή στο σώμα του ελληνικού Χρηματιστηρίου, η υπόθεση της Creta Farms δημιουργεί αλγεινές εντυπώσεις στο επενδυτικό κοινό και γεννά πολλά ερωτηματικά για την ποιότητα και τη διαφάνεια της εταιρικής διαβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, ιδιαίτερα όσων χαρακτηρίζονται από έντονα οικογενειοκρατική διάρθωση.

Η ιδιότυπη βεντέτα των δύο αδελφών Δομαζάκη, που συνδιοικούσαν μέχρι πρόσφατα τη γνωστή βιομηχανία αλλαντικών, ελέγχοντας καθένας από 40% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, στην προγραμματισμενή γενική συνέλευση των μετόχων.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο αδελφών φαίνεται ότι αφορά πολλά και σοβαρά θέματα, αλλά το θέμα που κυριαρχεί από τον Απρίλιο και προκάλεσε παρέμβαση της Επ. Κεφαλαιαγοράς για την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ο ισχυρισμός εκ μερους του ήδη απομακρυνθέντος από τη διοίκηση, Κωνσταντίνου Δομαζάκη, ότι χρηματοδότησε την εταιρεία με 11,6 εκατ. ευρώ, την περίοδο 2005 - 2006, αλλά το ποσό αυτό δεν έχει καταγραφεί στα βιβλία της εταιρείας.

Παρότι έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τη γνωστοποίηση αυτής της υπόθεσης, μέσα και από σχετική σημείωση του ορκωτού ελεγκτή στις οικονομικές καταστάσεις του 2018, το μυστήριο με το ποσό των 11,6 εκατ. ευρώ πυκνώνει.

Ο Κ. Δομαζάκης ισχυρίζεται ότι έχει αποστείλει στον ελεγκτικό οίκο PWC όλα τα στοιχεία σχετικά με την κατάθεση επιταγών από πλευράς του σε λογαριασμούς της εταιρείας και πριν από λίγες ημέρες εξέφρασε, με εξώδικη επιστολή, διαμαρτυρία για την καθυστέρηση της PWC στην εξαγωγή συμπερασμάτων από τον έλεγχό της.

Η διοίκηση της Creta Farms, υπό τον Εμμανουήλ Δομαζάκη, όμως, ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της PWC και, παρότι «εντοπίσθηκε η ροή του χρήματος», η εταιρεία δεν αναγνωρίζει την απαίτηση του Κωνσταντίνου Δομαζάκη.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, «από τις 2/4/2019 ο κ. Κ. Δομαζάκης είχε προβάλει αξιώσεις κατά της Εταιρείας ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αφορούσαν ταμειακές διευκολύνσεις από τον ίδιο προς την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα 2005 – 2006.

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα η Εταιρεία γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την τελική έκθεση από τον διενεργηθέντα έλεγχο από την PWC σχετικά με τα ανωτέρω.

Από την έκθεση αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα:

  •  Εντοπίστηκε η ροή του χρήματος επί του συνόλου του ποσού των 11,6 εκατ. ευρώ.
  • Από τις χρηματοοικονομικές αυτές ροές δεν επιβεβαιώθηκε  καμιά υποχρέωση της Εταιρείας προς τον κ. Κ. Δομαζάκη.
  • Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκαν οι προβληματισμοί και ενστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τους ισχυρισμούς του κ. Κ. Δομαζάκη για τις μετά 13 χρόνια απαιτήσεις του από την Εταιρεία ύψους 11,6 εκατ. ευρώ.
  • Αποδείχθηκε ότι 3 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των δήθεν απαιτήσεων του, αφορά προσωπικό του δάνειο, στο οποίο φυσικά, ουδόλως εμπλέκεται η Creta Farms.

Η Εταιρεία από την πρώτη στιγμή της προβολής των φερόμενων μέχρι σήμερα απαιτήσεων του κ. Κ. Δομαζάκη έπραξε τα δέοντα, ώστε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προασπίσει τη φήμη της, με τον πλέον αξιόπιστο και εμπεριστατωμένο τρόπο».

Η ανακοίνωση αυτή γεννά νέα ερωτήματα, ίσως περισσότερα από όσα απαντάει. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να εντοπίσθηκε η ροή των 11,6 εκατ. ευρώ, αλλά η εταιρεία να μην αναγνωρίζει την απαίτηση; Υπήρχαν οφειλές του Κ. Δομαζάκη προς την εταιρεία και από ποιες συναλλαγές αυτές προέρχονται; Σε τι ακριβώς αναφέρεται η Creta Farms όταν κάνει λόγο για «προσωπικό δάνειο»; Υπήρξε δανεισμός από την εταιρεία προς βασικό μέτοχο και υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος και μάλιστα τόσο μεγάλου ποσού;

Ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, πάντως, θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την απαίτηση ως βασικό μέσο για να «κατακτήσει» την Creta Farms. Επιδιώκει την κεφαλαιοποίηση της απαίτησης, κάτι που θα του επέτρεπε να φθάσει σε ποσοστό συμμετοχής πάνω από το όριο της καταστατικής πλειοψηφίας και να καταστεί «κυρίαρχος του παιχνιδιού».

Σήμερα, ο κ. Δομαζάκης ενημέρωσε την Εθνική Τράπεζα, που είναι επικεφαλής του κοινοπρακτικού σχήματος των πιστωτριών τραπεζών της Creta Farms για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον επιχειρηματία Θεόδωρο Δουζόγλου, για επένδυση έως και 15 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία αλλαντικών.

«Κατά τη συνάντηση», όπως ανακοίνωσε ο Κ. Δομαζάκης, «αναλύσαμε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και γνωστοποιήσαμε ότι ο επενδυτής είναι ο κ. Θεόδωρος Δουζόγλου που προτίθεται να επενδύσει μέσω της εταιρίας SCDGROUP LTD συμφερόντων του που εδρεύει στην Κύπρο».

Σημειώνεται ότι ο Θ. Δουζόγλου, που είχε επιχειρηματικές δραστηριοτητες στην Βενεζουέλα, έχει κάνει μεγάλου ύψους επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε ακίνητα, κυρίως ξενοδοχεία.