Επιχειρήσεις

Η Reggeborgh οδηγεί την Καμπάς/Reds εκτός χρηματιστηρίου - Προσφορά €2,70/μετοχή


Εκτός χρηματιστηρίου οδηγεί την Reds/Καμπάς το ολλανδικό γκρουπ Reggeborgh, που ελέγχει τον όμιλο Ελλάκτωρ: Προχωρώντας σε αναδιάρθρωση του ελληνικού του βραχίονα, μεταφέρει πακέτο μετοχών της Reds/Καμπάς  (38,8%) από την λουξεμβουργιανή θυγατρική RB Ellaktor στην Ελλάκτωρ, η οποία εν συνεχεία θα καταθέσει δημόσια πρόταση για εξαγορά του free float και θα αποσύρει την Reds από το ΧΑ.

Στη δημόσια πρόταση θα προσφερθεί πιθανότατα τίμημα λίγο υψηλότερο από τα  2,70 ευρώ που προσδιόρισε η Euroxx ως "εύλογη και δίκαιη" αποτίμηση. Επισημαίνεται ότι το τίμημα αυτό είναι περίπου 10% υψηλότερο απότη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής (2,46 ευρώ).

Προκειμένου να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό για την απόσυρση της Reds από το ταμπλό, η Ελλάκτωρ θα συνεχίσει να αγοράζει μετοχές της θυγατρικής της σ' αυτά τα επίπεδα τιμών.

Το πακέτο μετοχών 38,8%της Reds  θα μεταβιβαστεί στην Ελλάκτωρ σε τιμή 2,70 ευρώ και με συνολικό τίμημα 60,2 εκατ. ευρώ

Η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ για Reds/Καμπά

Η εταιρεία Ελλάκτωρ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

• Την 18.4.2024 , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομοφώνως να απευθύνει δεσμευτική πρόταση προς την «RB Holding », για την αγορά του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

  -  Αριθμός Μετοχών: 22.277.743 που αντιστοιχούν στο 38,79% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της REDS.
  -  Τίμημα: το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε €60.149.906, ήτοι €2,70 ανά μετοχή, το δίκαιο και εύλογο του οποίου έχει επιβεβαιωθεί, κατόπιν διενέργειας αποτίμησης των μετοχών της REDS και σύνταξης σχετικής έκθεσης, από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ»..
 -   Χρονοδιάγραμμα: Η συναλλαγή αναμένεται εύλογα να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών (3) εβδομάδων.

• Περαιτέρω, γνωστοποιείται ότι κατά την ίδια ημεροχρονολογία, η RB Holding απεδέχθη την Πρόταση.

• Επίσης, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως, την εκ μέρους της Εταιρείας αγορά επιπλέον μετοχών της REDS μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ίδια ανά μετοχή τιμή των €2,70, ενημερώνοντας αρμοδίως τις εποπτεύουσες αρχές, με σκοπό να αποκτηθεί ποσοστό τουλάχιστον 95%, ή μεγαλύτερο.

• Εφόσον αποκτηθεί ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 95%, η REDS προτίθεται να εκκινήσει διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκαλώντας Γενική Συνέλευση των μετόχων της προκειμένου να αποφασισθεί με πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η διαγραφή των μετοχών της κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα