Πολιτική

Η πρώτη εγκεκριμένη βιολογική θεραπεία για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα


Η πρώτη βιολογική θεραπεία για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για το abatacept της Bristol-MyersSquibb το οποίο αφορά ασθενείς με εξελισσόμενη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ) υψηλής ενεργότητας, οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με ΜΤΧ. 

Το abatacept χορηγείται με ενδοφλέβια (IV) έγχυση και υποδόρια (SC) ένεση, σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX). 

Τα στοιχεία κλινικών δοκιμών που υποστηρίζουν τη σύσταση προέρχονται από μελέτες του abatacept σε ενήλικες ασθενείς που έχουν νόσο υψηλής ενεργότητας (μέση DAS28-CRP 5,4) και παρουσιάζουν παράγοντες κακής πρόγνωσης για ταχεία εξέλιξη της νόσου (θετικοί για αντισώματα anti-CCP (γνωστά και ως ΑCPA) και/ή RF+, παρουσία αρθρικών διαβρώσεων στην έναρξη της θεραπείας). 

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο και επικεφαλή της Ανάπτυξης του adatacept της Bristol-MyersSquibb, Brian J. Gavin, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της φροντίδας των ανθρώπων που ζουν με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα σε όλο τον κόσμο. Όπως είπε, η έγκριση του abatacept από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ασθενείς με εξελισσόμενη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα υψηλής ενεργότητας, οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν με ΜΤΧ, αποδεικνύει τη δέσμευση της Bristol-MyersSquibb στο να προάγει την επιστήμη του έγκαιρου εντοπισμού ασθενών με εξελισσόμενη νόσο, προτού αναπτυχθούν καταστροφικές αρθρικές βλάβες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε στην κλινική ανταπόκριση που είχαν στο abatacept οι ασθενείς, καθώς και σε εκτιμήσεις δομικών και φλεγμονωδών δεικτών σοβαρότητας της νόσου βάσει ακτινογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας. 

Επίσης, η έγκριση αυτή επιτρέπει την επέκταση της εμπορικής κυκλοφορίας του abatacept στα 28 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.