Πολιτική

Η Pharmathen υπεύθυνη κυκλοφορίας της ιδεβενόνης σε Ελλάδα και Κύπρο


Σημαντική συμφωνία με την ελβετική εταιρεία Santhera Pharmaceuticals υπέγραψε η Pharmathen με στόχο την εμπορική διάθεση του ορφανού φαρμάκου ιδεβενόνη σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η ιδεβενόνη είναι το πρώτο και μοναδικό φάρμακο εγκεκριμένο από τον EMA για τη θεραπεία ασθενών με Κληρονομική Οπτική Νευροπάθεια Leber

Η κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber (Leber’s Hereditary Optic Neuropathy - LHON) είναι ένα μιτοχονδριακό νευρο-εκφυλιστικό νόσημα, που προσβάλλει το οπτικό νεύρο και οδηγεί σε αιφνίδια απώλεια της κεντρικής όρασης. Η LHON, ξεκινά ανώδυνα στον έναν οφθαλμό ενώ μέσα σε μερικές εβδομάδες προσβάλλεται και ο δεύτερος οφθαλμός, με αποτέλεσμα η νόσος να οδηγεί σε αμφοτερόπλευρη απώλεια της κεντρικής όρασης και νομική τύφλωση (άτομα με αναπηρία >67%). Οι ασθενείς με LHON αδυνατούν να διαβάσουν, να οδηγήσουν ή να αναγνωρίσουν πρόσωπα.

Η κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber είναι ένα σπάνιο νόσημα που συνήθως προσβάλλει νεαρά και κατά τα λοιπά υγιή άτομα, ενώ συναντάται συνηθέστερα σε άντρες παρά σε γυναίκες. Ο επιπολασμός της LHON στην Ευρώπη υπολογίζεται περίπου σε 2 ασθενείς ανά 100.000 πολίτες.

Ο Πρόεδρος της Pharmathen κ. Βασίλειος Κάτσος, αναφερόμενος στη συμφωνία τόνισε ότι επί της ουσίας,  αποδεικνύει την ισχυρή δέσμευσή της Pharmathen στο να παρέχει καινοτόμες λύσεις στο πεδίο των σπανίων νοσημάτων. Ενώ, ο Giovanni Stropoli, Περιφερειακός Εμπορικός Δ/ντής Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου της Santhera Pharmaceuticals, είπε ότι στο πρόσωπο των ανθρώπων της Pharmathen βρήκαν έναν εταίρο με την ίδια δέσμευση έναντι των αναγκών των ασθενών.