Επιχειρήσεις

Η Orilina αγόρασε το ακίνητο του ομίλου Ελλάκτωρ έναντι €25 εκατ.


Η Orilina, νεοσύστατη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, είναι ο αγοραστής του ακινήτου που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Ελλάκτωρ επί της οδού Ερμού 25, στη Νέα Κηφισιά Αττικής.

Το αντίτιτμο ανέρχεται σε 25,5 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε η εκμίσθωση των χώρων του κτηρίου, όπως η Ελλάκτωρ χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα, για περίοδο πέντε ετών, με δικαίωμα μονομερούς εκ μέρους της κατασκευαστικής εταιρείας παράτασης της μίσθωσης για άλλα 5 χρόνια.

Για την πώληση του ακινήτου (συνολικής επιφάνειας 16.219 τ.μ. κυρίων χώρων και 14.452 τ.μ. βοηθητικών χώρων) η Ελλάκτωρ επικαλείται τη στρατηγική της για τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και χαρακτηρίζει την επίπτωση στα αποτελέσματα της χρήσης 2019 «μη σημαντική» (κέρδος 0,2 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται πως η Orilina έλαβε άδεια ΑΕΕΑΠ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Νοέμβριο του 2018. Βασικός μέτοχός της είναι ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος Brevan Howard, στον οποίο ένας εκ των ιδρυτών είναι ο επενδυτής Τρύφων Νάτσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Orilina θα διαθέσει κεφάλαια της τάξεως των 200-250 εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση επαγγελματικών ακινήτων σύγχρονων προδιαγραφών.