Διεθνή

Η Κίνα πραγματοποιεί στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες


Το Πεκίνο θα δώσει έμφαση στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων και να καταργηθεί η χορήγηση ενεργειακών επιδοτήσεων σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ειδικής αναφοράς, ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα έχει η ηλιακή ενέργεια, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων χαμηλού οικονομικού κόστους, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενεργειακές επενδύσεις.