Χρηστικά

Οι επιπλέον 53 κλάδοι που υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν POS


Ο κατάλογος των επαγγελματιών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της υπουργικής απόφασης που παρουσιάζει το Σin

Επεκτείνεται σε άλλες 53 δραστηριότητες η υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση των POS, με κοινή υπουργική απόφαση την οποία υπογράφουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας και η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Οι υπόχρεοι επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2019.

Επίσης, εάν πρόκειται για υπόχρεους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες 53 κατηγορίες και προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών  προ της παρέλευσης της προθεσμίας της 15ης Απριλίου,  οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ήτοι μέχρι τις 15 Μαΐου.

Όσοι επαγγελματίες, ενώ υποχρεούνται, δεν προμηθευτούν μηχάνημα αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών, θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.500 ευρώ. Επίσης, για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Ακόμη, αν δεν υποβληθεί δήλωση διόρθωσης, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει επίσης το πρόστιμο των 1.000 ευρώ.

Επίσης όσοι υπόχρεοι προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δηλαδή κάνουν έναρξη εργασιών μετά την 15η Απριλίου ή αλλάζουν δραστηριότητα, οφείλουν να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν POS εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, 15 Ιανουαρίου 2019, έληξε η προθεσμία για την δήλωση στο taxisnet  των επαγγελματικών λογαριασμών από επαγγελματίες 143 κλάδων.

Στους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς οι εν λόγω φορολογούμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν, είτε μέσω POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών είτε με μετρητά.

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, καθώς οι υπηρεσίες της θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, όποτε διαπιστώσουν κάποια ύποπτη κίνηση ή όταν πρόκειται να διενεργήσουν έλεγχο στην εταιρεία.

        ΚΑΔ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. 18.12    Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
 2. 18.13    Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
 3. 18.14    Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
 4. 18.20    Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 5. 25.61    Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
 6. 25.62    Μεταλλοτεχνία
 7. 33.11    Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
 8. 33.15    Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
 9. 33.19    Επισκευή άλλου εξοπλισμού
 10. 35.30    Παροχή ατμού και κλιματισμού
 11. 37.00    Επεξεργασία λυμάτων
 12. 38.11    Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων
 13. 38.12    Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
 14. 38.31    Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
 15. 39.00    Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 16. 52.10    Αποθήκευση
 17. 53.10    Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας
 18. 53.20    Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες
 19. 58.19    Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
 20. 58.21    Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 21. 58.29    Έκδοση άλλου λογισμικού
 22. 59.11    Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 23. 61.90    Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 24. 62.02    Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 25. 62.03    Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
 26. 62.09    Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
 27. 63.11    Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
 28. 70.22    Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
 29. 71.20    Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
 30. 74.10    Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
 31. 74.30    Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
 32. 74.90    Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
 33. 77.31    Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
 34. 77.32    Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
 35. 77.33    Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
 36. 77.34    Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 37. 77.39    Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
 38. 80.10    Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
 39. 80.20    Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
 40. 81.10    Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
 41. 81.30    Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
 42. 82.11    Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
 43. 82.19    Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
 44. 82.91    Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
 45. 82.92    Δραστηριότητες συσκευασίας
 46. 82.99    Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
 47. 85.10    Προσχολική εκπαίδευση
 48. 88.99    Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
 49. 90.02    Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 50. 90.03    Καλλιτεχνική δημιουργία
 51. 91.04    Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
 52. 95.29    Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
 53. 96.09    Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
   
Διαβάστε επίσης