Επιχειρήσεις

Η Andromeda αγόρασε και τον “Περσέα”


Μετά την απόκτηση των πλειοψηφικών πακέτων μετοχών του “Νηρέα” και των ιχθυοτροφείων “Σελόντα” , η Andromeda Seafood αποκτά τον έλεγχο και της εταιρείας “Περσεύς” που κυριαρχεί στον κλάδο εμπορίας ιχθυοτροφών.

Οπως ανακοινώθηκε σήμερα, υπεγράφη σύμβαση για την αγορά η 8.185.109 μετοχών του “Περσέα”, που αντιπροσωπεύουν 47,6% του μετοχικού κεφαλαίου. Το πακέτο αυτό κατείχαν η Wise Management και ο Γεώργιος Αντύπας.


 

Διαβάστε επίσης