Χρηστικά

Η ΑΑΔΕ ξεσκονίζει τα Ε3 για φοροδιαφυγή και μαύρο χρήμα!


Τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα των διασταυρώσεων της Εφορίας στις δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων

Διασταυρώσεις στα δεδομένα του εντύπου Ε3 που υπέβαλαν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις ξεκινούν οι υπερυπολογιστές του Taxisnet, αναζητώντας όχι μόνο φοροδιαφυγή, αλλά και μαύρο χρήμα.

Πλέον, από φέτος, λόγω και των αλλαγών που έγιναν στο έντυπο Ε3, οι διασταυρώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις κλασικές, αλλά επεκτείνονται και σε νέα πεδία, όπως η διακίνηση «μαύρου χρήματος».

Από πέρυσι, οι διασταυρώσεις, εκτός από τις κλασσικές, είναι και στοχευμένες στα νέα στοιχεία και στους νέους κωδικούς του Ε3.
Ειδικότερα, με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατατάσσονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριότητας.

Μέσω συγκεκριμένων κωδικών, θα προκύπτει ο μέσος όρος των δαπανών κάθε κλάδου. Οι επιχειρήσεις που θα δηλώνουν δαπάνες πάνω από τον μέσο όρο, αυτομάτως τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτών και θα καλούνται για εξηγήσεις.
Παράλληλα, σε ότι αφορά στην αποδοχή των πληρωμών με POS οι ελεγκτικές αρχές, έχουν στα χέρια τους τα πλήρη στοιχεία και η διασταύρωση της χρήσης ή όχι είναι πλέον εύκολη υπόθεση.

Από το 2018, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες υποχρεώθηκαν να αναγράψουν τον σειριακό αριθμό του συνδεδεμένου POS, αλλά και το πιστωτικό ίδρυμα και τον λογαριασμό με το οποίο είναι συνδεδεμένο. Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων χρησιμοποιούν POS τα οποία συνδεμένα με ξένες τράπεζες και οι εισπράξεις φεύγουν κατ' ευθείαν στο εξωτερικό.

Επίσης, θα τσεκάρουν εάν έχουν γίνει πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, αξίας άνω των 500 ευρώ, με μετρητά και όχι μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Θα ελέγχουν, επίσης εάν το σύνολο των ηλεκτρονικών αγορών(είτε με κάρτα είτε μέσω wed banking) πιστώνεται στους δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς ή σε άλλους. Επίσης διασταυρώνονται τα στοιχεία των εισπράξεων μέσω των λογαριασμών με τα αναγραφόμενα στα βιβλία της εταιρείας.

Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιούν οι ελεγκτές σε επιχειρήσεις, που πωλούν αγαθά μέσω του διαδικτύου. Οι επιτηδευματίες που δήλωσαν στοΕ3 ότι πραγματοποιούν πωλήσεις από απόσταση, θα τσεκάρονται εάν τις δήλωσαν, αλλά και αν τα ποσά που εισπράττουν κατατίθενται σε δηλωμένο επαγγελματικό λογαριασμό ή σε άλλο προσωπικό λογαριασμό.

Παράλληλα, η δραστηριότητα των επιχειρήσεων ελέγχεται και μέσω των ιστοσελίδων, που επίσης θα δηλώσουν στο Ε3. Δηλαδή οι εφοριακοί θα τσεκάρουν την πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση δηλώνει ότι πραγματοποιεί μόνο παροχή υπηρεσιών, αλλά από την ιστοσελίδα της οι ελεγκτές ανακαλύπτουν ότι πωλεί και αγαθά, χωρίς να έχει δηλώσει τη δραστηριότητα, τότε θα υποστεί φορολογικό έλεγχο.

Το μαύρο χρήμα

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά το έντυπο Ε3 χρησιμοποιείται από φέτος ως εργαλείο για την πάταξη της διακίνησης ή της νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος, σε εφαρμογή του νόμου 4557/2018, που αποσκοπεί στην πάταξη της διακίνησης του «μαύρου χρήματος».

Στην τέταρτη σελίδα του φετινού Ε3, προστέθηκε ο πίνακας Ι’ η συμπλήρωση του οποίου είναι υποχρεωτική και στους κωδικούς που περιέχει οι επαγγελματίες υποχρεώθηκαν να αναγράψουν αναλυτικά τα είδη, τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που πραγματοποίησαν με τους πελάτες τους, όσοι ασκούν τα επαγγέλματα του μεσίτη ακινήτων και του εμπόρου ή επλειστηριαστή αγαθών μεγάλης αξίας.

Συγκεκριμένα στον Πίνακα Ι’ με τον τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν.4557/2018 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», ορισμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και εμπόρων αντικειμένων μεγάλης αξίας υποχρεώθηκαν να δηλώσουν στους κωδικούς που περιέχει, τον αριθμό και τα ποσά των συναλλαγών αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που είχαν το 2018 με πελάτες τους.

Ειδικότερα θα αναγράψουν τη δραστηριότητα, το είδος της συναλλαγής, αν πρόκειται για μεσίτες, το πλήθος των συναλλαγών που η αξία τους ήταν πάνω από 10.000 ευρώ (για μεσίτες, εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας), όπως και το σύνολο των συναλλαγών σε μετρητά.
Σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 υπόχρεοι της συμπλήρωσης του Πίνακα Ι’ του εντύπου Ε3 είναι:

  • Οι μεσίτες ακινήτων, για κάθε συναλλαγή αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που αφορά σε αγορά ή πώληση ακινήτου ή καταβολή μηνιαίου μισθώματος εκμίσθωσης ακινήτου. Οι μεσίτες οφείλουν να διευκρινίσουν, επιπλέον, αν η κάθε δηλούμενη συναλλαγή αξίας άνω των 10.000 ευρώ αφορά αγορά, πώληση ή καταβολή μηνιαίου μισθώματος, αναγράφοντας σε ξεχωριστή στήλη το είδος της συναλλαγής.
  • Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, για κάθε συναλλαγή αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, που πραγματοποίησαν το 2018, ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή αυτή διενεργήθηκε με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως "έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας" νοούνται ιδίως:

i) Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,
ii) οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,
iii) πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,
iv) επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,
v) επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα