Επιχειρήσεις

Hotel Insurance: Το πρόγραμμα ασφάλισης ξενοδοχείων


Αποκλειστικά στα μέλη της ΠΟΞ

Το 2016 θα είναι μία ακόμα καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό αν και τα πρώτα στοιχεία του 1ου τριμήνου δημιουργούν κάποιες επιφυλάξεις ως προς την επίτευξη των αρχικών στόχων για μικρή αύξηση των εισπράξεων και των αφίξεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 18,5% του ΑΕΠ σύμφωνα με το World Travel Tourism ενώ σύμφωνα με το ΣΕΤΕ  εκτιμάται στο 20% με 25% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα σύμφωνα με το World Travel Tourism Council η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην απασχόληση ανήλθε σε 23,1% το 2015 και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 28% το 2016.

Η Interamerican παρακολουθώντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους τομείς που στηρίζουν την εθνική οικονομία, όπως οι δραστηριότητες περί τον τουρισμό, διαθέτει στην αγορά το “Hotel Insurance”, νέο πρόγραμμα ασφάλισης περιουσίας και ευθύνης ξενοδοχείων, που απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ασφαλιστικής κάλυψης κτηρίου και περιεχομένου ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, καθώς και την αστική ευθύνη του ξενοδόχου έναντι των πελατών.

Ειδικότερα, το “Hotel Insurance” καλύπτει τις εγκαταστάσεις έναντι κινδύνων από πυρκαϊά, σεισμό, ηλεκτρικά και υδραυλικά αίτια, καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, εδαφικές μεταβολές, κακόβουλες και τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπή και ζημιές από διάρρηξη ή ληστεία, ζημιές εξοπλισμού, δαπάνες αποκομιδής ερειπίων κ.ά., ενώ  καλύψεις παρέχονται και για την αστική ευθύνη έναντι πελατών και επισκεπτών σχετικά με ζημιές και σωματικές βλάβες από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη χρήση πισίνας, τη δηλητηρίαση από κατανάλωση τροφίμων και ποτών κ.ά.

Επισημαίνεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων εκπροσωπεί περισσότερες από 60 Ενώσεις και Σωματεία Ξενοδόχων, από όλες τις περιοχές της χώρας. Οι εν λόγω πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (Ενώσεις-Σωματεία) έχουν ως μέλη τους φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξενοδόχου, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ), ανωνύμων εταιρειών, ΕΠΕ και συνεταιρισμών με το ίδιο αντικείμενο εμπορίας. Η ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, κυρίως για τη διασφάλιση των φιλοξενουμένων.