Αγορές

Grivalia Properties: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών


 Σε αγορά 6.686 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,27 ευρώ ανά μετοχή προέβη στις 22 Ιανουαρίου η Grivalia Properties.