Επιχειρήσεις

Grant Thornton: Εκδήλωση με θέμα "EIOPA 2016 Stress Tests


Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Grant Thornton κλειστή εκδήλωση για το κλάδο των ασφαλειών σκοπός της οποίας ήταν  η ποιοτική ενημέρωση της αγοράς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ασφαλιστικών οργανισμών στα Stress Tests2016.

Στην εκδήλωση τονίστηκαν τα σημεία που θα πρέπει να δώσουν προσοχή οι εταιρείες κατά την προετοιμασία τους, ενόψει των Stress tests 2016 σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει η Grant Thornton τόσο στις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου, όσο και στην υποστήριξη προσαρμογής ασφαλιστικών εταιρειών στο εν λόγω πλαίσιο.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν πρόσφατες εποπτικές ασκήσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ελεγχόμενοι, στις οδηγίες των εποπτικών αρχών και στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους συγκεκριμένους ελέγχους.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της χώρας,

Τα Stress  Tests θα διενεργηθούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για την Ιδιωτική Ασφάλιση και τις Επαγγελματικές Συντάξεις, EIOPA.